توصیه مرکز بهداشت به عزیزان مراجعه کننده ، استفاده و جایگزینی واکسن پاستوکووک یا سینوفارم می باشد.

بدینوسیله در پی سوال برخی از همشهریان محترم شهرستان ازنا مبنی بر وجود واکسن برکت به اطلاع می رساند که واکسن برکت در استان لرستان طی هفته های اخیر دریافت نشده است و در برخی شهرستان ها واکسن های باقی مانده از دریافتی های قبلی ممکن است موجود باشد که در شهرستانهای همجوار ازنا واکسن برکت موجود نیست. به طور کلی کمبود واکسن در کشور وجود دارد و پیگیری های لازم در این خصوص انجام شده است. واکسن جایگزین برای نوبت های دوم و سوم میتوان از سینوفارم یا اسپوتنیک یا آسترازنکا و اسپایکوژن و پاستوکووک استفاده نمود. توصیه مرکز بهداشت به عزیزان مراجعه کننده ، استفاده و جایگزینی واکسن پاستوکووک یا سینوفارم می باشد. در صورت دریافت این واکسن در روزهای آینده اطلاع رسانی انجام خواهد شد

.روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ازنا