ادامه آموزش مجازی در استان‌هایی که در وضعیت قرمز کرونایی نیستند، به هیچ وجه پذیرفته نیست.

رئیس دانشگاه آزاد: ادامه آموزش مجازی در استان‌هایی که در وضعیت قرمز کرونایی نیستند، به هیچ وجه پذیرفته نیست و تأکید ما بر حضوری شدن کلاس‌ها پس از تعطیلات نوروز است.