فرماندار ، فرمانده حوزه مالک اشتر و مسئول عملیات ناحیه مقاومت بسیج از گشت های محله محور (رضویون) حوزه ها و پایگاه های مقاومت بسیج سطح شهرستان بازدید نمودند.

فرماندار ، فرمانده حوزه مالک اشتر و مسئول عملیات ناحیه مقاومت بسیج از گشت های محله محور (رضویون) حوزه ها و پایگاه های مقاومت بسیج سطح شهرستان بازدید نمودند.

فاتحی فرماندارشهرستان ازنا در حاشیه بازدید از گشت های رضویون اظهار داشت : یکی از مهم ترین اساس در جامعه امنیت است. امنیت با همراهی و مشارکت لازم‌ مردم ایجاد خواهد شد.

نیروهای مقاومت بسیج ایثارگرانه و بدون هیچ چشم داشتی در موضوع امنیت در حال فعالیت هستند. باید قدردان این امنیت باشیم. وی افزود : گشت های محله محور نقش به سزایی در پیشگیری از جرائم و تخلفات در سطح محلات خواهند داشت‌‌.

فاتحی فرماندار ازنا یکی از اقدامات ماندگار بسیج را برپایی گشت‌های رضویان بیان کرد و گفت: پایگاه‌های مقاومت در ایجاد امنیت پایدار و خدمات رسانی در دوران کرونا به مردم تلاش‌های زیادی به خرج دادند.