#کاریکاتور ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

#کاریکاتور

زوال اعتماد عمومی ، پيامد وعده های دروغين انتخاباتی 🖌وحید کشاورز

بایگانی‌های کاریکاتور - صفحه ۲ از ۳ - ازنا خبر
در فاصله هزارمتر شهر، پنج داروخانه و سهم اصغرآباد ، چالسبار و شهرک المهدی تقریبا هیچ… ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

در فاصله هزارمتر شهر، پنج داروخانه و سهم اصغرآباد ، چالسبار و شهرک المهدی تقریبا هیچ…

در فاصله هزارمتر شهر، پنج داروخانه و سهم اصغرآباد ، چالسبار و شهرک المهدی تقریبا هیچ... کاریکاتوریست: وحید کشاورز

?اشاره به دست های پنهان برخی افراد در جهت دهی کاندیداها دارد ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

?اشاره به دست های پنهان برخی افراد در جهت دهی کاندیداها دارد

?اشاره به دست های پنهان برخی افراد در جهت دهی کاندیداها دارد ?وحید کشاورز

?هنوز وعده های نمایندگان و کاندیداهای دوره های گذشته در ذهن ها مانده است ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

?هنوز وعده های نمایندگان و کاندیداهای دوره های گذشته در ذهن ها مانده است

?هنوز وعده های نمایندگان و کاندیداهای دوره های گذشته در ذهن ها مانده است ?وحید کشاورز

? رای داغ کباب داغ ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

? رای داغ کباب داغ

رای داغ کباب داغ ?وحید کشاورز #مجلس_قوی #ایران_قوی

۲۷ بهمن ۱۳۹۸

#کاریکاتور مراقب سودجویان انتخاباتی باشیم ?وحیدکشاورز #مجلس_قوی #ایران_قوی

#کاریکاتور از بزرگترین مشکلات امروز کشور ، قانون گریزی نمایندگان مجلس است ?وحید کشاورز ۰۶ بهمن ۱۳۹۸

#کاریکاتور از بزرگترین مشکلات امروز کشور ، قانون گریزی نمایندگان مجلس است ?وحید کشاورز

#کاریکاتور ۲۹ دی ۱۳۹۸

#کاریکاتور

#کاریکاتور سردار دلها خون تو حریف می طلبد... ?وحید کشاورز

?️کاریکاتور ۰۱ دی ۱۳۹۸

?️کاریکاتور

برابری مستلزم آن است که افراد به منابع اجتماعی برابری دسترسی داشته باشند ?وحید کشاورز

#کاریکاتور رفاه؟! ۲۶ آذر ۱۳۹۸

#کاریکاتور رفاه؟!

#کاریکاتور رفاه؟! ?وحید کشاورز

?معرفی کاریکاتور آینده شهرمان از نگاه سردبیر کاریکاتور #ازناخبر وحیدکشاورز ۲۱ آذر ۱۳۹۸

?معرفی کاریکاتور آینده شهرمان از نگاه سردبیر کاریکاتور #ازناخبر وحیدکشاورز

?معرفی کاریکاتور آینده شهرمان از نگاه سردبیر کاریکاتور #ازناخبر وحیدکشاورز