مسابقات فوتسال جام شهید بهنام محمدی به گزارش ازناخبر مسابقات فوتسال جام شهید بهنام محمدی توسط دبیرستان شهید باهنر و بسیج دانش اموزی برگزار گردید و به نفرات برتر لوح تقدیر، مدال و هدیه توسط فرمانده سپاه ناحیه ازنا سرهنگ غلامرضا سالاروند ومعاون آموزشی اداره آموزش و پرورش شهرستان جهانگیری اهداء گردید .