?داغ مجازي بر پيشاني غربگرايان ?کاربران شبكه هاي اجتماعي با داغ كردن كليدواژه #عاقبت_غربگرايي چراغ مقابله جدي با تفكر غربگرايي در كشور را روشن كردند ?كاربران با اشاره به زخمها، عقب ماندگيها و نقصانهاي موجود در امور اجرايي و اقتصادي، شرايط امروز معيشتي مردم را محصول مديريت جريان غربگرا در بدنه تصميم گير كشور دانسته كه قريب به دو قرن است در برخي رده هاي موثر حضور پر نفوذ داشته اند ?ذيل اين كليدواژه در توييتر تاكنون بيش از ۲۰هزار توييت، توليد و بازنشر شده و در اينستاگرام نيز بيش از ۱۰۰۰ پست منتشر شده است ?اين كليدواژه، ترند نخست توئيتر فارسي است