? صحنه های مستند از لحظه عملیات تروریستی و شلیک به نیروی انتظامی هنگام نماز ? شات هوایی از نیزارهایی که خبر ساز شدند ? #روایت_آشوب_مسلحانه و دروغ رسانه های ضد انقلاب در ۵ دقیقه