? مادر داغديده البرزي كه فرزندش توسط منافقين و باهدايت مصی علينژاد و شبكه سعودي در #آشوبهای_آبان ماه ترور شده، حالا با سوءاستفاده علينژاد، درمقابل همين قاتلان پسرش نشسته است مصي علينژاد هم، با او اشك ميريزد و همين اشكها براي #پروژه_اقتصادي ميلياردي بعدي‌اش فاكتور ميشود ویدئویی که #ترور_کور جوان کرجی به سبک ترورهای دهه ٦٠ منافقين را نمایان می کند!