به گزارش ازنا خبر درحالی‌که طی هفته‌های گذشته، رسانه‌های ضدانقلاب با برنامه‌ریزی‌های گسترده درصدد تشويق مردم به حضور در خیابان‌ها بودند تا با هدايت عواملشان، اغتشاش و آشوب را دوباره كليد بزنند اما امروز، کشور شاهد مساله خاصي نبود و فراخوانهاي ضدانقلاب با بي توجهي مردم مواجه شد ?سردرگمی کانال‌ها و رسانه‌های معاند و ضدانقلاب در پی عدم استقبال از فراخوان آن‌ها به‌گونه‌ای مشهود است که حتی تصاویر آرشیوی نیز نتوانست این فضاحت را توجیه و برايشان جبران کند ?به طور کلی درهیچ يك از مراسم‌ چهلم که قرار بود محور تجمع و آغاز اغتشاشات باشد، هیچ اقدام ضدامنیتی رخ نداده است. انتهای پیام/