سرهنگ غلامرضا سالاروند فرمانده سپاه ناحیه ازنا در گفت و گو با خبرنگار ازنا خبر با اشاره به اینکه ۹ دی یک حرکت برخاسته از بصیرت مردم انقلابی و پایکار بود عنوان کرد : در روز ۹ دی ، روز بصیرت ، مردم نشان دادند که برای دفاع از انقلاب ، نظام ؛ رهبری و مقابله با انحراف از مسیر انقلاب که مقدمه نفوذ و رخنه در داخل کشور است در صحنه می باشند . ?غلامرضا سالاروند بیان کردند: به تعبیرمقام معظم رهبری ۹دی یکی از قله های فراموش نشدنی حرکت برخاسته از بصیرت است . فرمانده سپاه ناحیه ازنا تصریح کرد: شناخت موقعیت و حضور در لحظه های مورد نیاز و پررنگ و پرشور مردم توانسته هر گونه حادثه ای را که برای نظام ما یک تهدید باشد ، خاموش کند. سالاروند گفت : ضمن حضور در مراسمات این روز عزیز و با ارزش و با بصیرت از مسئولین هم تقاضا می شود که تاجایی که ممکن است خدمتگزاری به مردم را فراموش نکنند.