در این فیلم، سرود «خداحافظ سردار» کاری از گروه نجم الثاقب را خواهید دید به گزارش ازناخبر، در این فیلم، سرود «خداحافظ سردار» کاری از گروه نجم الثاقب را خواهید دید.