?مسلم معين، مسئول سازمان فضای مجازی بسیج در گفت و گو با فارس گفت: ترور وسیع و هدفمند اکانتهای ایرانی ناشی از دستور دولت های تروریست برای جلوگیری ازاطلاع رسانی آزاد در قبال حوادث اخیر در منطقه مخصوصا ترور سردار سلیمانی و تحقیر نظامی بی سابقه ایالات متحده است که طی روزهای اخیر شبکه های اجتماعی را تسخیر کرده است. ?وزارت ارتباطات به عنوان متولی اصلی حوزه ارتباطات و زیرساخت باید پاسخگوی اصلی اقدامات شبکه هایی باشد که با تمام توان به آنها زمین بازی و فضای بی قید فعالیت داده است. ?طی یک هفته اخیر ده کلید واژه داغ نخست در توییتر فارسی، اینستاگرام و تلگرام مرتبط با فضای غم و خشم ناشی از ترور سردار سلیمانی و مطالبه انتقام سخت بوده است. فضای جهانی شبکه های اجتماعی هم کاملا تحت تاثیر این موضوع با غلبه محکوم کردن ترور حاج قاسم بوده است. چیزی که توییتر را مجبور کرد بیش از ۱۰ هزار اکانت را مسدود کند.