لزوم احضار سفراي اوكراين و سوئيس(به عنوان حافظ منافع آمريكا) به وزارت امور خارجه، ١٣ نخبه ايراني قرباني "تابوت هوايي" آمريكا به گزارش ازنا خبر؛ در شرايطي كه آمريكايي ها و جريان رسانه اي وابسته به آنها در تلاش هستند از تحقير حمله موشكي به پايگاه نظامي عين الاسد فرار كنند ظاهرا بهترين مسير را القاي شايعه درباره سقوط هواپيماي آمريكايي كشور اوكراين با بيش از ١٤٠ مسافر ايراني ديده اند ?تا اين لحظه اوكراين و آمريكا با سوار شدن بر موج شايعات از پاسخگويي درباره اين سقوط كه ١٣ نخبه ايراني را نيز در خود داشته شانه خالي كرده اند ?لازم است دستگاه ديپلماسي با احضار سفراي اوكراين و سوئيس ضمن اعلام مراتب اعتراض، نسبت به لزوم پاسخگويي اوكراين و آمريكا نسبت به اين حادثه دلخراش كه با شايعه سازي هاي مضحك نيز همراه بود تاكيد كند.