?مرگ ۵۲۲ نفر با "بوئينگ آمريكايي" طي يك سال اخير ?به گزارش ازنا خبر؛ طي ماه‌ها و سال‌ها شركت هواپيماسازي بوئينگ آمريكا به دليل سقوط پياپي هواپيماهاي بوئينگ مكس با چالش‌هاي اساسي روبه‌رو بوده است ?از سال ٢٠١٧ تاكنون حدود ٣٧٠ فروند هواپيماي بوئينگ ٧٣٧ مكس تحويل شركت‌هاي هواپيمايي مختلف شده است ?سال گذشته و در پي سقوط مكرر بوئينگ، سناتور ريچارد بلومنتال گفته بود بوئينگ براي تسريع فرآيند كسب مجوز براي اين هواپيما يك "الگوي پنهانكاري عامدانه" را دنبال و بوئينگ عملاً يك تابوت پرنده طراحي كرده است ?در يك سال گذشته سانحه براي هواپيماي بوئينگ ٧٣٧ در اندونزي با ١٨٩ مسافر، اتيوپي با ١٥٧ سرنشين و جديدترين آن در ايران با ١٧٦ مسافر رخ‌داده كه در اثر آن، مرگ ۵۲۲ نفر را در برداشته است.