کارگاه آموزشی مبانی سواد رسانه ای با همکاری مدرسه ابتدایی دخترانه شاهد شهرستان ازنا و مرکز فضای مجازی بسیج شهرستان ازنا بامحوریت آسیب ها و فرصت های فضای مجازی با حضور ۱۰۰ نفراز دانش اموزان پایه پنجم وششم مدرسه ابتدایی دخترانه شاهدبرگزار گردید