آرش رضایی هنرمند و نویسنده ازنایی توانست در اولین مسابقه جایزه بزرگ نویسندگی قلم ایرانی از بین 5273 اثر ارسالی از سرتاسر ایران و جهان با سه اثر به ترتیب رتبه های 25 و 41 و 49 این جشنواره معتبر را کسب نموده و علاوه بر چاپ هر سه اثر منتخب به نام خود در کتاب قلم ایرانی که مورد تایید رسمی وزارت ارشاد میباشد

به گزارش ازناخبر، آرش رضایی هنرمند و نویسنده ازنایی توانست در اولین مسابقه جایزه بزرگ نویسندگی قلم ایرانی از بین ۵۲۷۳ اثر ارسالی از سرتاسر ایران و جهان با سه اثر به ترتیب رتبه های ۲۵ و ۴۱ و ۴۹ این جشنواره معتبر را کسب نموده و علاوه بر چاپ هر سه اثر منتخب به نام خود در کتاب قلم ایرانی که مورد تایید رسمی وزارت ارشاد میباشد

گواهینامه و تندیس رسمی جشنواره را دریافت کند و همچنین موفق به اخذ سرتیفیکیت بین المللی BRUSOV دانشگاه زبان و علوم اجتماعی ارمنستان گردید.

هیئت انتخاب جشنواره نویسندگان مطرح ایران از جمله اساتید به نام دانشگاه دکتر احمد صالحیان زاده/دکتر محمد مختار وند/دکتر حمید محمدیان رخشان/دکتر محمد رضایی نژاد/دکتر بهاره محمدی/دکتر علی حسن زاده و دکتر اشکان احمد زاده بودند.