گردشگری اماکن تاریخی و تفریحی استان لرستان و شهرستان ازنا به صورت مجازی

از آنجایی که مکان های گردشگری شهرستان آوازه ای جهانی داشته و بر هیچ کس پوشیده نیست لذا علی رغم شیوع بیماری کرونا در سطح استان و شهر ازنا و با توجه به محدودیت تردد و مسافرت های روزانه به اماکن تفریحی و تاریخی سطح شهر هدف از نشان دادن این تصاویر نه تنها دلیلی بر مسافرت همشهریان فهیم به این اماکن نمی باشد(با توجه به هشدار های وزارت بهداشت مبنی بر عدم مسافرت و تردد) بلکه تا حدودی باعث تداعی خاطرات گذشته گردیده و با نشان دادن این تصاویر به صورت مجازی شرایط بازدید از این مکان ها را به صورت مجازی برای شما سروران مهیا می کند تا ضمن حفظ سلامت شما عزیزان شرایط را برای گردشگری مجازی مهیا نماییم.

لذا از همشهریان گرامی تقاضا داریم تصاویر و ویدیوهایی که سال های پیش تهیه نموده اند به مدیریت سایت جهت درج در سایت ازنا خبر ارسال نمایند.باتشکر

به سفرنمی رویم

درخانه میمانیم