?بازدید دکتر ضرغام پرنیان رئیس مجمع عالی جهادگران کشور از کارگاه تولید ماسک در شهرستان #ازنا