جمالی مدیریت آموزش و پروش شهرستان ازنا با همراهی جهانگیری معاون آموزشی با حضور در دبیرستان مولوی از روند ضبط، تهیه و تدوین محتوای آموزشی بازدید کردند.

به گزارش ازنا خبر ،جمالی مدیریت اداره آموزش و پرورش ازنا در حاشیه این بازدید از روندضبط ، تهیه و تدوین محتوای آموزشی اظهارداشت: با توجه به تعطیلی مدارس به دلیل شیوع بیماری کرونا و برای جبران عقب ماندگی درسی دانش آموزان، تولید محتوای آموزشی با جدیت در حال انجام است.

وی ضمن تقدیر از زحمات، تعهد و تلاش همکاران فرهنگی ، افزود: با همکاری اولیا ، مدیران و معلمان بسته های آموزشی تولید و از طریق فضای مجازی در اختیار دانش آموزان قرار داده شده است، تا در منزل از طریق این محتوای آموزشی، عقب ماندگی تحصیلی درسی پیش آمده  با کمک خانواده ها جبران شود.

مدیریت آموزش و پرورش ازنا خاطرنشان کرد: آموزش مجازی با تلاش و جدیت معلمان بازخورد قابل قبولی داشته و تلاش همکاران در این زمینه همچنان ادامه دارد که در فرصتی مناسب از زحمات افراد تلاشگر تقدیر بعمل خواهد آمد.