در روز نیمه شعبان همزمان با سالروز ولادت حضرت قائم (عج) هشتگ #ThePromisedSaviour (به معنی منجی موعود) ترند نخست توئیتر جهان شد.

به گزارش ازناخبر ؛ در روز نیمه شعبان همزمان با سالروز ولادت حضرت قائم (عج) هشتگ #ThePromisedSaviour (به معنی منجی موعود) ترند نخست توئیتر جهان شد.

در بازه زمانی (ساعت ۱۲ روز پنج شنبه ۲۱ فروردین) این هشتگ نسبت به ترند دوم توئیتر در جهان بیش از یک میلیون پست بیشتر دارد.

در حالی که پست های ترند نخست توئیتر مربوط به ۲۴ ساعت گذشته است ولی پست های ترند دوم مربوط به یک هفته گذشته و بازه زمانی یک هفته ای است.

از طرف دیگر رکورد توئیت کاربران ایرانی با انتشار میلیونی پست مرتبط با نیمه شعبان در کمتر از ۲۴ ساعت شکسته شد.