امام خامنه ای (مدظله العالی) : یک رزمایش گسترده ای در کشور به وجود بیاید برای مواسات و همدلی و کمک مومنانه به نیازمندان و فقرا رزمایش سراسری کمک مومنانه

رزمایش سراسری کمک مومنانه

جهت شرکت در این رزمایش بزرگ خیرخواهانه و کمک به نیازمندان ، کمک های نقدی خودرا به

شماره کارت

۶۲۷۳۸۱۱۱۴۸۹۷۴۴۵۱

شماره شبای حساب

IR650630301103704646240044

به نام مشارکت های مردمی سپاه ازنا ، نزد بانک انصار واریز نمایید.

ضمنا حوزه ها و پایگاه های مقاومت سراسر شهرستان آماده جمع آوری کمک های غیر نقدی شما نیز هستند.

کمیته اطلاع رسانی ستاد مقابله با بیماری کرونا شهرستان ازنا