رزمایش بزرگ #کمک_مومنانه پویش بزرگ کمک مومنانه از روز شنبه 23 فروردین در سراسر کشور به همت تشکیلات مردمی بسیج آغاز شد.

به گزارش ازناخبر به نقل از دانا؛ رییس سازمان بسیج در خصوص پویش بزرگ کمک مومنانه گفت: این طرح با هدف کمک به افراد نیازمند و با مشارکت فعال ۵۴ هزار پایگاه بسیج در سراسر کشور برگزار شد.