حجت السلام سهراب مهدوی گفت: روزه سبب آرامش قلبی، تقویت اراده در انسان و صبر و تحمل و آمادگی انسان را برای سایر عبادات فراهم می کند.

حجت السلام سهراب مهدوی در گفت وگو با ازناخبر اظهارداشت: پزشکان اعتقاد دارند که یک ماه روزه داری سیستم بدن را کاملا بازسازی می کند و اثرات بسیار مطلوبی در سلامت مغز، سلامت قلب، کاهش وزن ، سم زدایی بدن، تاثیرات در پوست و در آخر موجب افزایش ایمنی در بدن مي شود.

وی با اشاره به تاثيرات معنوي روزه داري گفت: روزه داری که خداوند متعال برما واجب کرده نه تنها از لحاظ جسمی آثار و برکاتی دارد، بلکه از لحاظ معنوی هم سرشار از برکات است.

مسئول تعلیم و تربیت سپاه ازنا بيان كرد: روزه گرفتن در ماه رمضان سبب رهایی از هرگونه افکار شیطان، رهایی از تجملات دنیوی و غلبه کردن برنفس خود را امکان پذیر می کند.

به گفته وي روزه سبب آرامش قلبی، تقویت اراده در انسان و صبر و تحمل و آمادگی انسان را برای سایر عبادات فراهم می کند.

http://safireaflak.ir/2020/04/23