مسئول بسیج کارگران شهرستان ازنا از توزیع ۱۰۰بسته معیشتی بین کارگران نیازمند و بیکارشده و دست فروشان که در دوران کرونا آسیب دیده اند خبر داد.

حمیدرضا اسدالهی در گفت وگو با ازنا خبر ضمن تبریک هفته کار و کارگر، اظهارداشت: به مناسبت این هفته تا الان ۱۰۰بسته معیشتی به ارزش ۱۲میلیون تومان بین کارگران نیازمند و بیکارشده ، دست فروشانی که بیشترین آسیب را در دوران کرونا دیده‌اند ، با همکاری شرکت آرد خرم، شرکت گداز قطعه کیاو کارخانه رشته بری اقای لونی توزیع گردید.