مرحله اول «رزمایش کمک مومنانه» با توزیع بسته معیشتی توسط حوزه های مقاومت بسیج سپاه ناحیه ازنا در سومین روز ماه مبارک رمضان ادامه دارد

به گزارش ازناخبر ، در سومین روز ماه مبارک رمضان و در ادامه اولین مرحله رزمایش کمک مومنانه توسط حوزه های مقاومت بسیج مالک اشتر ، خدیجه کبری (س) ، فاطمه الزهرا(س) ، امام خمینی (ره) ، بنت الهدی سپاه ناحیه ازنا بسته های غذایی و معیشتی توزیع گردید.