مقاومت پیروز است «محمود عباس»، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین: معامله قرن به زباله‌دان تاریخ می‌پیوندد✍️ وحید کشاورز