همزمان با سراسر کشور مرحله سوم رزمایش بزرگ کمک مومنانه در شهرستان ازنا آغاز شد.

به گزارش ازناخبر ، مرحله سوم رزمایش بزرگ کمک مومنانه همزمان با سراسر کشور در ازنا آغاز شد.

در این مرحله ۵۰۰ بسته غذایی معیشتی با هدف کمک به خانواده‌های آسیب دیده از بیماری کرونا و نیازمندان که در مراحل قبل بسته ای دریافت نکرده اند توزیع می شود.

هرکدام از این بسته های معیشتی معادل ارزش ریالی ۳۰۰هزارتومان است که به همت سپاه ناحیه ازنا ، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و مشارکت های مردمی تهیه شده است.