مرتضی شیخی گفت: سقوط نفت وگاز در آمریکا به تنهایی می تواند موجب رکود اقتصاد آمریکا شود و به دنبال آن افراد زیادی شغل خود را از دست می دهند و آسیب گسترده ای به جای خواهد گذاشت.

به گزارش ازناخبر به نقل از سفیر افلاک ؛ مرتضی شیخی  با اشاره به حوادث اخیر آمریکا اظهار داشت: انتشار ویروس کرونا چهره متوحش آمریکا را بیشتر نمایان کرد و آمریکایی که بهشت گمشده بسیاری از غرب اندیشان و غرب دوستان بود، امروز آمارهای جهانی از واقعیت های تلخی در چهره نقاب دار و دروغین این کشور پرده برداشته است.

وی اضافه کرد: کشوری که سالها با چپاول، دزدی وغارت منابع و ذخایر نفت وگاز دیگر کشورها توانسته یک سرزمین دورغین بسازد امروز با این حوادث و وقایع نقاب از چهره آن برداشته شده است.

شیخی با تاکید براین که آمریکا در حوزه جنگ رسانه و تبلیغات دروغین که لجن ترین و بدترین کارها را در ظاهری زیبا به خورد مردم می دهد، افزود: کشوری که در ظاهر همان کشور رویایی و جذاب است اما واقعیت امروز این کشور آشکار شده و مردم این کشور با تبعیض نژادی در حوزه های اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، امنیت اجتماعی، سلامت، بهداشت و روان در وضعیت رو برو بوده و در این بخش ها در وضعیت نامطلبوبی به سر می برند.

کارشناس مسائل سیاسی گفت: با شیوع ویروس کرونا و جنگ نفتی که خود آمریکا ایجاد کرد سبب شدند تا این عوامل رکودی را به دنبال داشته باشد که به تعطیلی اقتصادی برسد و اقتصاد این کشور را فلج کرده، رکودی که در بدهی های بی سابقه شرکت های آمریکایی و بازار سهام آمریکا برجسته شده است.

شیخی تصریح کرد: این فروپاشی اقتصادی تازه آغاز شده  و به فرموده مقام معظم رهبری این کشتی در حال غرق شدن است و امروز با وجود ترکیبی از ویروس کرونا و جنگ نفتی که خود به وجود آورده پایه های اقتصادی این کشور لرزان شده و این فروپاشی که تاثیرش در مشکلات مردم، بدهی شرکت ها، دستمزدها و بازارمالی که تریلیون ها وام بدهکار است دیده می شود و در واقع یک ناامنی اقتصادی برای مردم آمریکا پدید آورده است.

 وی با اشاره به اینکه مردم آمریکا توان هزینه های زندگی را ندارند، افزود: امروز بیشترین مبتلایان به این بیماری در کشور آمریکاست و این بیماری همه فعالیت ها را تعطیل کرده و فروپاشی اقتصادی را یک گام به جلو برده است.

کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: کسب و کارها قادر به تامین اعتبار نیستند و این موضوع باعث ورشکستگی و فروپاشی شرکت ها و افزایش بیکاری شده  که تاثیرش را در بازار می گذارد.

وی اظهار داشت: آمریکا آن شکوفایی نفت و گاز را که از کشورهای تحت سلطه از جمله از چاه های نفت لیبی چپاول می کند که در اقتصاد روبه سراشیبی و در سقوط آمریکا تاثیر گذاشته و این امر به کاهش قیمت نفت منجر شده است.

شیخی سقوط صنعت نفت وگاز در آمریکا را دلیلی بر رکود در اقتصاد آمریکا برشمرد و افزود: در پی این موضوع، ده ها هزار شاغل طی ماه های آینده اخراج خواهند شد و آسیب گسترده ای به جا خواهد گذاشت که با این اوصاف در سایه این دنیای وحشیانه آمریکا برای پنهان کردن چهره زشت و رفتار غیرانسانی و همچنین ضد حقوق بشری این کشور از دستیابی ایران به تجهیزات پزشکی و بهداشتی ممانعت کرد.

وی عنوان کرد: امروز ایران اسلامی با روحیه جهادی و مقاومت همچون صنعت موشکی، هسته ای و غیره تمام تجهیزات و کالاهایی که در کشور مورد نیاز است را می تواند تولید کند با اقتدار و سربلندی در مسیر پیشرفت و عزت گام برمی دارد.

انتهای پیام/