جمالی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ازنا از روند ساخت مدارس در روستای مرزیان و ۹ کلاسه منطقه شاهد بازدید کرد.

به گزارش ازناخبر ،محمود جمالی در حاشیه این بازدید گفت؛ برآنیم تا با همکاری خیرین نیک اندیش،سازمان نوسازی مدارس و اداره کل آموزش و پرورش به بازسازی و ترمیم مدارس فرسوده و احداث مدارس نوساز اقدام کنیم وامیدواریم بتوانیم با همکاری سایر ارگان ها در این امر مهم و خداپسند موفق باشیم.