مهندس درویشی گفت : تمامی شرایط و امکانات لازم برای انجام مطلوب عملیات برداشت گندم شهرستان فراهم گردیده است .

به گزارش ازناخبر ، در این جلسه که به ریاست مهندس درویشی مدیر و باحضور واحدهای ستادی، مسئولین مراکز تابعه، شرکت های خدمات فنی و مشاوره ای شهرستان و عوامل نظارتی تطبیق و تشخیص خرید گندم در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی برگزار گردید، مهندس درویشی خلاصه ای از تصمیمات اتخاذ شده در جلسه ستاد برداشت شهرستان را که در محل فرمانداری برگزار گردیده بود بیان کرد و گفت:تمامی شرایط و امکانات لازم برای انجام مطلوب عملیات برداشت گندم شهرستان فراهم گردیده و مطابق با تأکید فرماندار تمامی دستگاههای اجرایی متناسب با توان و امکانات خود آماده همکاری در امر برداشت گندم میباشند.

در ادامه جلسه مقرر گردید: شرکت های خدمات فنی و مشاوره ای برابر ضوابط، نظارت عملی و جدی را بصورت مستمر روی کمباین ها بعمل آورند و ضمن انجام تنظیمات کمباین ها و نظارت بر ضدعفونی آنها، نسبت به ارائه برگه معاینه واقعی به آنها اقدام نمایند.

همچنین مقرر گردید ناظرین تشخیص و تطبیق خرید گندم مستقر در مراکز خرید نیز ضمن مطالعه دقیق دستورالعمل ها، نسبت به اعمال نظارت دقیق بر امر خرید گندم اقدام نمایند.