جلسه کارگروه پدافند غیرعامل شهرستان ازنا در راستای بیماری کرونا و پیش گیری از آتش سوزی احتمالی برگزار شد.

به گزارش ازناخبر جلسه پدافند غیر عامل شهرستان به ریاست محمدی نژاد فرماندار و با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار و اعضای شورا در محل فرمانداری برگزار گردید.

در این جلسه فرماندار شهرستان در راستای مقابله با بیماری کرونا ویروس و پیش گیری از آتش سوزی های احتمالی، مطالبی را اظهار نمود و با توجه به شرایط موجود شهرستان، تصمیماتی اتخاذ گردید.

در ادامه مدیران شبکه بهداشت و درمان، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و آب و فاضلاب شهرستان، گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه پدافند غیر عامل را ارائه نمودند.