جلسه رفع موانع سرمایه گذاری و اشتغال بخش کشاورزی با محوریت ایجاد شهرک های گلخانه ای و توسعه کشت گیاهان داروئی در شهرستان ازنا برگزار شد

به گزارش ازناخبر ؛ جلسه رفع موانع سرمایه گذاری و اشتغال بخش کشاورزی با محوریت ایجاد شهرکهای گلخانه ای و توسعه کشت گیاهان داروئی با حضور مهندس درویشی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ازنا، دکتر طولابی مدیرشرکت شهرک های کشاورزی استان، مهندس مهرزاد رئیس منابع طبیعی ازنا و نمایندگانی از سرمایه گذاران بخش کشاورزی در دفتر مدیر جهاد کشاورزی ازنا برگزار گردید.

در این جلسه ضمن بررسی چالش های مربوط به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی حوزه عمل شهرستان، در خصوص توسعه کشت گیاهان داروئی و گلخانه ای تصمیماتی اتخاذ گردید.