درویشی گفت : عملیات برداشت گندم در شهرستان ازنا آغازشد

به گزارش ازنا خبر، مهندس درویشی مدیر جهاد کشاورزی ازنا با اعلام آغاز برداشت گندم در  شهرستان ازنا گفت: سطح زیر کشت گندم شهرستان  در سال زراعی جاری ۲۷ هزار هکتار است که شامل ۱۶۵۰۰ هکتار گندم دیم و ۱۰۵۰۰ هکتار گندم آبی میباشد و میزان تولید گندم شهرستان  حدود ۸۵ هزارتن پیش بینی میگردد که حداقل ۷۰ هزارتن به عنوان گندم مازاد بر نیاز کشاورزان تحویل مراکز خرید خواهد شد.

درویشی در ادامه اظهار داشت: همه شرایط از جمله تأمین کمباین کافی و سوخت مورد نیاز آنها جهت برداشت محصول شهرستان فراهم گردیده و اکیپ های فنی ضمن نظارت مستمر بر کارکرد کمباینها اقدامات لازم در خصوص تنظیم و کالیبراسیون  و صدور برگه معاینه فنی آنها را انجام داده اند.

وی افزود  : کارشناسان تطبیق از طرف جهاد کشاورزی در مراکز خرید حضور داشته و بر پروژه خرید گندم نظارت کامل و دقیق خواهند داشت.