دکترحسین گودرزی گفت: صد در صد بودجه سد کمندان درسال ۹۹ تخصیص داده شده است

به گزارش ازناخبر ؛ دکتر حسین گودرزی نماینده دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت : امسال ۲۵ میلیارد تومان بودجه به سد کمندان تخصیص یافت که با امضای ریاست سازمان بر نامه وبودجه جهت پرداخت به خزانه رفت .

دکتر گودرزی افزود : بدین روی وزارت نیرو و پیمانکار این سد باید ضمن تسریع عملیات ساخت در ما های آینده ، به مرحله آبگیری سد برسند

وی تصریح کرد : این در حالی است که سال گذشته تنها ۱۵ درصد از بودجه مصوب این سد تخصیص یافته بود