صادق مرزبان گفت: آزمونها مهارتی آنلاین در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ازناشروع شد

به گزارش ازنا خبر صادق مرزبان رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ازنابا بیان اینکه با توجه به شیوع بیماری کرونا در اسفند ماه سال قبل و لغو تمامی آزمونهای این مرکز با توجه به مجوز ستاد کرونا شهرستان و رعایت پروتکل های بهداشتی آزمونهای آنلاین این مرکز از تاریخ ۲ تیرماه برگزار گردید

در این مرحله آزمون آنلاین  تعداد۹۲ نفر از متقاضیان اخذ مهارت که آزمون آنها لغو گردیده بود در سه روز  برگزار گردید

و از هفته آینده این روند در شرایط عادی  ادامه خواهد داشت.

شایان ذکر است در این آزمونها  ۵۰ درصد ظرفیت سالن آزمون مورد استفاده قرار گرفته است.