سرهنگ پاسدار غلامرضا سالاروند در جشنواره مالک اشتر این ناحیه گفت: بسیج همیشه در صحنه های مورد نیاز انقلاب اسلامی حضور موثر و انقلابی داشته است

سرهنگ پاسدار غلامرضا سالاروند فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان ازنا ضمن بیان عرض خیر مقدم خدمت بسیجیان و مدعوین حاضر در جشنواره مالک اشتر این ناحیه اظهار داشت :جشنواره مالک اشتر به عنوان یکی از برنامه‌های مطرح اشراف کلی فرماندهی معظم کل قوا بوده که هر ساله بر اساس نتایج حاصله از ارزیابی نیروها، سازمان‌های نیرو‌های مسلح به منظور توسعه فرهنگ شایسته سالاری و ایجاد زمینه زشد و معرفی فرماندهان، مدیران، رده موفق‌تر و برتر در سطوح مختلف برگزار می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان ازنا افزود: هدف از برگزاری این جشنواره را توسعه فرهنگ شایسته سالاری، ایجاد زمینه رشد و معرفی رده‌های برتر و فرماندهان و مدیران موفق‌تر بسیج، ایجاد یکپارچی و همسویی در ارزیابی و معرفی سازمان‌های برتر، توسعه شایستگی‌های سازمانی همراه با ارتقاء فرهنگ بسیجی و ارتقاء سطح خود آگاهی و خود ارزیابی در سنجش عملکرد سازمان عنوان کرد.

سرهنگ پاسدار سالاروند با بیان اینکه همه بسیجیان برگزیده هستند گفت : بسیاری از زحمات و تلاش‌هایی که در کشور صورت پذیرفته است به وسیله شمابسیجیان و به صورت خودجوش بوده است.

سرهنگ پاسدار سالاروند با بیان اینکه فعالیت وهدف بسیجیان مادیات نیست واجر و مزدشان را از خداوند دریافت می کنند گفت: بسیج وظایفی دارد و در اردوهای جهادی ، مبارزه با بیماری کرونا ، رزمایش کمک مومنانه ، ضدعفونی معابر، غربالگری در سطح شهرستان حضور داشته است و اگر بسیج و مردم در اولین روزهای شیوع بیماری کرونا حضور فعال نداشتند کشورمان زمین‌گیر شده بود

وی افزود: شما در حال حاضر مشاهده می کنید که در کشور ما ماسک به فور یافت می شود در حالی که کشورهای دیگر که ادعای پیشرفت و فرهنگشان می‌آید و متاسفانه عده ای نیز چشم به آنها دوخته زمین‌گیر شده اند و نتوانستند که بیماری کرونا را در سطح کلان جمع کنند

سرهنگ پاسدارسالاروند با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از ناحیه ازنابه جشنواره مالک اشتر استانی راه پیدا کرده‌اند گفت: انتظار داریم شما بسیجیان همچنان در بسیج با قوت و انگیزه و با خلوص نیت خدمت رسانی کنید .