آغاز عملیات اجرایی فیدر گیری از پست فوق توزیع الیگودرز ۲ جهت افزایش ظرفیت برق روستاهای شمال شرق شهرستان ازنا با استفاده از کابل فاصله دار هوائی با همت و تلاش کارکنان مجموعه توزیع برق شهرستان ازنا آغاز گردید

به گزارش ازناخبر؛ مهندس احمدی مدیر اداره برق ازنا در این خصوص گفت : این پروژه در ۲ سال و در ۲ فاز اجرایی با توجه به ماهیت پروژه تعریف شده است .

مدیر برق ازنا افزود: در سال گذشته اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال جهت اجرای تقریبا ۱۵ کیلومتر شبکه فشار متوسط هزینه شده است و در سال جاری نیز پروژه فوق با اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد ریال در حال اجراست .

احمدی تصریح کرد: با اجرای این پروژه ظرفیت منصوبه منطقه جاپلق شرقی و شمال شرق شهرستان به میزان ۸ مگاوات افزایش می یابد

احمدی در پایان ضمن تشکر از مردم فهیم منطقه جاپلق به خاطر صبر و حوصله ای که در زمان اجرای این پروژه به خرج داده اند گفتند که علت قطعی های موردی و برنامه ریزی شده برق در راستای افزایش ضریب نفوذ و پایداری ،بالابردن قابلیت اطمینان و افزایش ظرفیت برق منطقه است .