حدود ۱۰۰ هکتار از مزارع گندم شهرستان ازنا عصر امروز در آتش سوخت

به گزارش ازناخبر ، مهندس درویشی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ازنا گفت: این آتش سوزی متاسفانه عصر امروز (یکشنبه) حوالی ساعت ۱۵ در مزارع گندم دیم روستاهای دودهک و خسرومیره رخ داد و حدود ۱۰۰ هکتار از دیمزارهای گندم دچار حریق شد و بطور کامل در آتش سوخت.

وی اظهار داشت شخصا و به اتفاق همکاران زحمتکش در محل حادثه حضور یافته و ضمن ارزیابی جوانب امر اقدام به صورتجلسه حادثه با حضور افراد محلی و شاهدان عینی گردید. با تلاش چشمگیر مردم محلی و دستگاه های ذیربط از توسعه آتش سوزی به مزارع همجوار جلوگیری شده است.

وی افزود: میزان گندم تولیدی قابل پیش بینی در این سطح از مزارع حدود ۱۷۰ تن و به ارزش تقریبی ۴۲۵/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان برآورد میشود که متعلق به تعدادی از کشاورزان روستاهای دودهک و خسرو میره در بخش مرکزی شهرستان ازنا میباشد.

مدیر جهاد کشاورزی در ادامه گفت :آتش سوزی غیر عمدی و به دلیل ایجاد جرقه در انبار کاه کوب کمباین رخ داده و دلایل فنی موضوع توسط مراجع ذیربط  دردست بررسی است.