اولین مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی در شهرستان ازناآغاز به کار کرد.

به گزارش ازناخبر، با حضور  محمدی نژاد فرماندار شهرستان، مهندس درویشی مدیر جهاد کشاورزی و همچنین نماینده نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و تعدادی از مسئولین دستگاههای اجرائی،  فعالیت اولین مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی با نام سابق شرکت زاگرس گستر ازنا با هدف افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و فراهم نمودن زمینه لازم جهت ارائه خدمات کیفی و مطلوبتر به بهره بردارن به عنوان مکمل مرکز جهاد کشاورزی دولتی در شهرک المهدی آغاز شد.

محمدی نژاد فرماندار ازنا در این زمینه  اظهار داشت : با توجه به گستره جغرافیایی وسیع حوزه عمل بخش کشاورزی لزوم فراهم نمودن زمینه های مناسب جهت بهره مندی بهره برداران از خدمات کارشناسی این بخش و تسریع در ارائه خدمات با حداکثر حضور میدانی کارشناسان اجتناب ناپذیر است، درادامه مهندس درویشی گزارشی از روند تشکیل مراکز خدمات غیر دولتی، سازوکار واحدهای خصوصی بخش کشاورزی، اهداف و برنامه ها ارائه نمود.

قابل ذکر است فعالیت های این مرکز در زمینه صدور مجوزهای دامپروری، شیلات، طیور و صدور پروانه دامداری های روستایی خواهد بود.