بازدیدمهندس عبدی مسئول امور اجتماعی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان به همراه مهندس بوالحسنی ریاست اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ازنا از واحدهای تولیدی شهرستان ازنا


به گزارش ازناخبر، در این بازدید که به منظور تشکر از مدیران مجموعه های تولیدی داروسازی بایر افلاک، گداز قطعه جهت رعایت پروتکل های بهداشتی در مقابله با ویروس کرونا انجام شد مسئول اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی بر ادامه روند رعایت پروتکل های بهداشتی که باعث حفظ و صیانت از نیروی انسانی می گردد و اولویت اول وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است تاکید کردند.
در ادامه بسته های بهداشتی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی به کارکنان سنگبری بدر شهرستان ازنا اهدا شد.