گزارش تصویری از دکتر قیصری ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان ازنا

گفتگوی اختصاصی_ازناخبر از دکتر قیصری ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان ازنا در مورد پیام های بهداشتی و گزارشی در مورد وضعیت کووید ۱۹(کرونا) و آمار آن در شهرستان