مصاحبه مصی علینژاد با فرح پهلوی به درخواست ولیعهد سعودی انجام شد.

به گزارش ازناخبر مصاحبه مصی علینژاد با فرح پهلوی به درخواست ولیعهد سعودی انجام شد.

علینژاد برای این مصاحبه “۵٠ هزار دلار” ( یک میلیارد تومان) از بن سلمان دریافت کرده است.