آیین تجلیل از برگزیدگان استانی نهمین جشنواره «نوجوان سالم» با حضور حیدری کارشناس آسیب های اجتماعی اداره کل، جمالی مدیریت ، شریفی معاونت پرورشی و کارشناس تربیت بدنی آموزش وپرورش برگزار گردید.

به گزارش ازناخبر، در این آیین محمود جمالی توجه به آموزه های دینی و سفارشات ائمه معصوم در رابطه با نقش جوانان در مبارزه با اعتیاد، با شرکت در فعالیّت های اجتماعی ، علمی ، ورزشی و فرهنگی را بسیار مؤثر دانست.

وی با اشاره به اینکه مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی، سرمایه گذاری برای تربیت نسل بالنده فرداست، تاکید کرد: ترغیب فرزندان به معنویات و آموزش مهارتهای اجتماعی بویژه مهارت نه گفتن را از عوامل موثر برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است.

حیدری کارشناس آسیب های اجتماعی اداره کل افزود؛ تمام همت ما به عنوان دستگاه تعلیم و تربیت از حوزه ستاد تا بستر مدارس و معلمان و مدیران مدارس شهرستان، مصمم به مراقبت دانش آموزان در برابر آسیب های اجتماعی می باشد.

شریفی معاونت پرورشی نیز ضمن اشاره به فرآیند برگزاری مسابقات،خاطرنشان کرد؛ پیشگیری از رفتارهای پر خطر از اهداف و رویکردهای اصلی برگزاری جشنواره نوجوان سالم است.

در پایان با اهدای هدایایی از دانش آموزان و همکاران برگزیده تقدیر بعمل آمد.