سرهنگ رشنو، مسئول فضای مجازی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان گفت: خبرنگاران وجدان بیدار جهان و تصویرگر زمان خویش هستند، زیرا همواره در عمق جامعه زندگی می کنند و سلامت فرهنگی و فکری هر جامعه‌ای، مرهون تلاش‌های شبانه روزی آنهاست.

به گزارش ازناخبر به نقل از سفیرافلاک، سرهنگ علی رشنو مسئول فضای مجازی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان در پیام تبریک به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار اظهار داشت: روز خبرنگار فرصتی ارزشمند و گرانبهاست، برای پاسداشت مقام شامخ تمامی انسان های فرهیخته که در راه روشنگری و آگاهی بخشی به جامعه جان خود را تقدیم انقلاب کردند.

خبرنگاران به راستی تجسم امانت، مسئولیت، تعهد، دلسوزی و وظیفه اند. خبرنگاران وجدان بیدار جهان و تصویرگر زمان خویش هستند، زیرا همواره در عمق جامعه زندگی می کنند و سلامت فرهنگی و فکری هر جامعه ای، مرهون تلاش های شبانه روزی آنهاست.

بی تردید کارکرد رسانه های محلی در ارائه تصویری از مشکلات موجود منطقه و نظارت عمومی بر مسئولان و دستگاه های اجرایی بی بدیل و غیرقابل انکار است و راستی که رسالت اصحاب خبر و رسانه بسیار خطیر و حساس است.

چنانچه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در حدیثی فرموده است: «حق را بگو و در راه خدا از ملامت هیچ ملامت گری نهراس».

از همین روست که می‌توانیم حق گویی و مطالبه گری حق توسط خبرنگاران عزیز را مجاهدتی عظیم و فداکاری فرهنگی سترگ بنامیم و قدردان آنها باشیم.

بی تردید فضای عمومی رسانه استان میبایست به سمت مطالبه گری منطبق با منطق و انصاف و دوری از سیاه نمایی و نا امید سازی مردم عزیز استان سوق یافته و بازگو کردن مسائل، مشکلات و پیگیری از مسئولان سرلوحه کار قرارگیرد تا به تدریج سایه مشکلات، فقر و بیکاری از چهره استان زدوده شود و همه با هم در جهت پیشرفت، عمران و آبادانی استان و کشورمان بکوشیم.

بی شک ظرفیتهای عظیم نیروی انسانی و منابع سرشار استان میتواند با پیگیری های شما خبرنگاران شکوفا شود.