محمد محمدی نژاد فرماندار ازنا در نشست خبری با خبرنگاران گفت :نقد سازنده رسانه ها ،موتور متحرک مدیران است

به گزارش ازناخبر ، محمد محمدی نژاد فرماندار شهرستان ازنا در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی و روز خبرنگار در جمع خبرنگارشهرستان اظهارداشت : هر روز ، روز خبرنگاراست روزی که یک خبر مخابره می شود ، روز خبرنگار است روزی که مسئله‌ای را در سطح شهرستان دیده می شود و به عنوان مشکل و معضل خبرنگاران آن را مطرح می کنندو رفع می شود ، همان روز بزرگترین پاداش را خبرنگاران عزیز دریافت می کنند و نتیجه اش این می شود که مشکلی از سطح جامعه مرتفع می گردد.

فرماندار ازنا بابیان اینکه درهیچ مکانی نیست که مشکلی باشد و خبرنگار حضور نداشته باشد و بسیاری از مسائل سطح شهرستان از طریق زحماتی که خبرنگار متحمل می شوند به ثمر می‌رسد عنوان کرد: زمانی که در سطح شهرستان ، ما مسئولین به سراغ موضوعی می رویم و جلسات متعددی گرفته می شود و ظرفیت های مختلف استفاده می شود ولی کار به سرانجام نمی رسند
آنجا است که حضور خبرنگار با یک گزارش ، تحلیل و رسانه‌ای کردن ان موضوع به مردم و منعکس نمودن ان می تواند خیلی از معضلات و مشکلات ما را مرتفع کند و به کمک مسئولین بیاید و مشکل را حل نماید

فرماندار ازنا عنوان کرد: رسانه های شهرستان ازنا در سالهای اخیر کمترین حاشیه را در سطح شهرستان داشته اند با شناخت کامل خبر را درج نموده اند.

محمدی نژاد فرماندار ازنا افزود: نقدرسانه ها موتور متحرک مدیران خواهد بود در صورتی که نقد درست و سازنده و کارشناسی شده باشد ومی تواند خیلی از مشکلات و معضلات سطح شهرستان را مرتفع سازند .

وی گفت : خبرنگاران در حوزه شهرستان کم توقع ترین و با امکانات بسیار کم در حال فعالیت می باشند و ان نیز به خاطر این است که بتوانند معضلی ازسطح شهرستانشان مرتفع سازندو شهرستانشان را در کشور و استان مطرح سازند.

ایشان در پایان خاطر نشان کرد: از زحمات همه عزیزان خبرنگار سپاسگزار هستیم و واقفیم که دربسیاری از مسائل مرتبط شهرستانی آنها گام‌به‌گام ما در پیگیری مسائل حرکت می کند .