صادق مرزبان به عنوان رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای نمونه استانی در سال ۹۹ برگزیده شد.

به گزارش ازناخبر؛ صادق مرزبان به عنوان رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای نمونه استانی انتخاب شد و لوح تقدیر استاندار و مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای توسط مهندس دوست محمدی رئیس اداره موسسات کارآموزی و آموزشگاههای آزاد در مراسمی به ایشان اهدا گردید.