بغزیان، کارشناس اقتصادی گفت: وام ودیعه مسکن سبب تورم در بخش اجاره می شود که بازهم افزایش قیمت مسکن را به دنبال دارد و بهتر است دولت به جای اینکه وام بدهد ساخت مسکن را در برنامه داشته باشد.

به گزارش ازناخبر به نقل از سفیر افلاک آلبرت بغزیان اظهار داشت: هر گونه پیشنهاد، طرح و تصمیمی که منتهی به افزایش تقاضا شود سبب افزایش قیمت محصول یا بازار آن می‌شود.

وی افزود: باید اقدامی صورت گیرد که عرضه زیاد و به تولید کمک شود، تسهیلات ارزان قیمت بدهند تا روی قیمت تمام شده تاثیر بگذارد و قیمت ها کاهش و عرضه ارزانتر شود.

کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: وقتی که عرضه ارزان شد سبب می شود هم تولید افزایش پیدا کند و هم قیمت کاهش یابد از طرفی مشتری هم بیشتر می شود که این روند، جهش تولید را به دنبال دارد.

وی بیان کرد: حال اگر برعکس شود و تقاضا زیاد شود، افزایش تقاضا موجب افزایش میزان فروش خواهد شد ولی با افزایش قیمت هم مواجه می شویم؛ سیاست هایی که اخیرا وجود دارد همه به جهت تقاضا است.

بغزیان تصریح کرد: به جای اینکه ساخت مسکن را نظارت کنیم و اینکه چرا هر کسی قیمتی می گذارد و در پی این باشیم که هزینه را کاهش دهیم، در زمینه اعطای وام مسکن صحبت می کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه اگر وام مسکن داده شود یعنی افزایش تقاضا و قیمت، گفت: دادن وام موجب افزایش قیمت مسکن می شود؛ وام ودیعه مسکن سبب تورم در بخش اجاره می شود که بازهم افزایش قیمت مسکن را به دنبال دارد و بهتر است دولت به جای اینکه وام بدهد تولید مسکن را در برنامه داشته باشد.

انتهای پیام/