راهکارهای توسعه ی گداز قطعه شهرستان ازنا بررسی گردید

به گزارش ازناخبر  ، با حضور نماینده مردم شریف ازنا و دورود، مدیرعامل ، رئیس هیئت مدیره و تعدادی از اعضای هیئت مدیره؛ راهکارهای توسعه ی شرکت قطعه سازی خودروی گداز قطعه ازنا مطرح و بررسی گردید.

حسین گودرزی در حاشیه این جلسه با توجه به فرصت ها و ظرفیت های سرمایه گذاری در ازنا اظهارداشت: ما برای توسعه اشتغال  نیاز به طرح ها توسعه ای جدیدی داریم که بتوانیم با استفاده از آن ها برای تعداد بیشتری از همشهریانمان اشتغال زایی نماییم.

شرکت گداز قطعه ازنا یکی از شرکت های زیر مجموعه شرکت مگاموتور و سایپا می باشد که با تولید روزانه ۲هزار قطعه در روز و اشتغال زایی ۲۰۵ نفر،یکی از شرکت های فعال شهرستان ازنا و استان لرستان می باشد.