نماز ظهر عاشورا با حضور عزاداران حسینی در شهرستان ازنا برگزار شد.

به گزارش ازناخبر ، نماز ظهر عاشورا با حضور عزاداران حسینی در ازنا برگزار شد.

امسال با توجه به شیوع کرونا، نماز ظهر عاشورا در همه هیات های عزاداری برگزار شد و هر یک از هیات ها در محله ای که مشغول به عزاداری بودند، نماز را اقامه کردند.

نماز ظهر عاشورا با رعایت همه پروتکل های بهداشتی از جمله سجاده و مهر شخصی، استفاده از ماسک و با رعایت فاصله اجتماعی برگزار شد.

عزاداری حسینی امروز به یاد نماز ظهر عاشورای امام حسین(ع) در صحرای کربلا، نماز ظهر و عصر را اقامه کردند