همایش زینبیون با رعایت پروتکل های بهداشتی در شهرستان ازنا برگزار شد.

به گزارش ازناخبر، همایش زینبیون توسط هیئت پیروان عترت شهرستان ازنا با حضور بانوان عزادار در مهدیه شهدای گمنام برگزار شد.